Saat Rasulullah SAW Tertawa219.Abu Dzar r.a bercerita: "Rasulullah Saw Bersabda: "Sesungguhnya aku tahu orang yang pertama kali masuk surga dan orang yang paling akhir keluar dari neraka. Pada hari qiamat nanti, akan dihadirkan seseorang, maka diperintahkan (kepada Malaikat): 'Perlihatkanlah kepadanya dosa-dosanya yang kecil dan sembunyikanlah daripadanya dosa-dosa yang besar'.
Lalu dikatakan kepadanya (oleh Malaikat): 'kau melakukan ini...,ini..., pada hari ini..' Orang itu membenarkannya tanpa memungkirinya sedikitpun. Lagi pula ia merasa takut kepada dosa-dosa besarnya. Kemudian diperintahkan lagi (oleh Allah Swt kepada Malaikat): 'Berikan kepadanya kebaikan untuk mengganti-kan setiap kejahatan yang ia lakukan'.

Maka orang itu berkata: 'Sesungguhnya aku masih mempunyai dosa yang tidak diperlihatkan disini'.
Selanjutnya Abu Dzar berkata: 'Maka kulihat Rasulullah Saw. Tertawa, sehingga nampak gigi gerahamnya".

(Diriwayatkan oleh Abu 'Ammar -al Husain bin huraist -, dari Waki', dari A'masy, dari Ma'rur bin Suwaid, yang bersumber dari Abu Dzar r.a)

-kutipan kitab "As-Syamailul Muhammadiyyah" , Imam Tirmidzi r.a bab 'Cara Tertawa Rasulullah Saw
Allahumma Sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa'ala alihi washobihi wasalim

(arifan)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Saat Rasulullah SAW Tertawa"

Post a Comment